Openbike hirigintza iraunkorrari, hiri-garraioari, ezagutza partekatuari eta fabrikazio banatuari buruzko manifestu bat da.
Arquia/Proximak katalogatu du gure openbike proiektua, eta Arquia/Proxima 2018: Prácticas Relevantes.
2021ean Uncertainty, Biennale di Architettura di Veneziako Espainiako Pabilioian eta SBAU2021 , Seoul Biennale of Architecture and Urbanism-en parte izan da, Dominique Perraultek komisariatutako Cities expoan.
2022an Design Educates Awards-en Ohorezko Aipamena bat lortuz, eta New European Bauhaus-en The Festival"A Vision from Spain" erakusketako partaide.
Proiektu honi buruz gehiago jakin dezakezu hemen:

https://openbike.cc

--------------------
Openbike
es un manifiesto acerca del urbanismo sostenible, el transporte urbano, el conocimiento compartido y la fabricación distribuida.
Nuestro proyecto openbike ha sido catalogado por Arquia/Próxima, y finalista en el festival Arquia/Proxima 2018: Prácticas Relevantes. En 2021 ha formado parte de Uncertainty, el Pabellón de España en la Biennale di Architettura di Venezia y de la SBAU2021, Seoul Biennale of Architecture and Urbanism, en la expo Cities comisariada por Dominique Perrault, obteniendo en 2022 una Honorable Mention en los Design Educates Awards y siendo parte de la expo A Vision from Spain en The Festival de New European Bauhaus.
Puedes saber más acerca de este proyecto en:

https://openbike.cc

--------------------
Openbike is a manifesto about sustainable urbanism, urban transport, shared knowledge and distributed manufacturing.
Our openbike project has been cataloged by Arquia/Próxima, and a finalist in the Arquia/Proxima 2018: Prácticas Relevantes.
In 2021 it has been part of Uncertainty, the Spanish Pavilion at the Biennale di Architettura di Venezia and the SBAU2021, Seoul Biennale of Architecture and Urbanism, at the “Cities” exhibition curated by Dominique Perrault.
In 2022 obtained an Honorable Mention in the Design Educates Awards and was part of “A Vision from Spain” exhibition at the  New European Bauhaus Festival.
You can learn more about this project at:

https://openbike.ccUrbanismo sostenible
Cliente: -
Año: 2015-actualidad


Foto 1: José Luis López de Zubiria