Ophelia uretan erein zen bere bizitza amaitzeko. Guk, ordea, paper hondakinak murgiltzen ditugu objektu berri bati bizia emateko.
3Dn inprimatutako molde baten eta birrintze prozesu baten bidez sortzen da taburete hau.
Moduz elkarteak antolatutako "esertzeko 9 modu" erakusketarako ekoiztua.

--------------------


Ophelia se semergió en el agua para acabar con su vida. Nosotros, sin embargo, sumergimos los residuos de papel para dar vida a un objeto nuevo.
Mediante un molde impreso en 3D y un proceso de triturado semimanual, nace este taburete.
Producido para la exposición “9 modos de sentarse” organizada por Moduz elkartea.

--------------------


Ophelia dove into the water to end her life. We, however, immerse paper waste to give life to a new object.
Through a 3D printed mold and a semi-manual grinding process, this stool is born.
Produced for the exhibition “9 ways of sitting” organized by Moduz elkartea.

Diseño de producto
Cliente: -
Año: 2020

Fotos: José Luis López de Zubiria