Haurrentzako arropa denda baterako barne arkitektura 50 m2-ko lokal batean.
Proiektuaren ernamuin gisa zuhaitzeko etxearen ideia erabiltzen dugu, altzariek bizia hartzen duten denda.
Altzari malguak eta modularrak tamaina eta adin desberdinetako arropak hartzeko eta espazioaren beharretara egokitzen diren xedapenak aurkezteko gai dira.

--------------------

Interiorismo para una tienda de ropa infantil en un local de apenas 50 m2.Utilizamos como germen del proyecto la idea de casa en el árbol, una tienda donde los muebles cobran vida.
El mobiliario flexible y modular es capaz de acoger ropa de diferentes tamaños y edades y presentar disposiciones que se vayan adaptando a las distintas necesidades del espacio.

--------------------

Interior design for a children's clothing store in 50 m2. We used the idea of a tree house as the seed for the project, a store where furniture comes to life.
The flexible and modular furniture is capable of accommodating clothes of different sizes and ages and present provisions that are adapted to the different needs of the space.
Diseño interior y diseño de mobiliario
Cliente: Neroli
Año: 2016