Erakusketa ibiltari bat diseinatzea, modulu tolesgarri bakarra errepikatuz, DISEINUA hitza oihukatzen duena, Road sign bat balitz bezala.
Habicek sustatu du eta Mugak/ Euskadiko 2021eko Nazioarteko Arkitektura Bienalean parte hartu du.
Moduluak tolesgarriak eta autosostengagarriak dira, eta esposizio guztia 20 oineko edukiontzi batean gorde ahal izango da, garraiatzeko.
Elektrizitatearen kontsumoa saihesteko eta espazioan autonomia eta eskuragarritasun askea bermatzeko, modulu bakoitzak panel fotovoltaikoak ditu, gauez argiztatzeko. Bisitariari diseinuaren balioa transmititzea da helburua, erakusgai dauden objektuak deskonposatuz.
Piezakatzean, objektu horien diseinuari balioa emateaz gain (ikuspegi estetiko batetik ulertuta), piezak eta haien xehetasunak agerian uzten dira, prozesu industrialari artisau-izaera emanez, gizakitik abiatzen den prozesu gisa ikusita.

--------------------

Diseñar una exposición itinerante mediante la repetición de un único módulo plegable que claman la palabra DISEINUA, como si de un ‘Road sign’ se tratara.
‘Diseinuaren Artisauak’ promovida por Habic y enmarcada dentro de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi 2021, Mugak/.
Los módulos son plegables y autoportantes, pudiendo almacenarse toda la exposición en un contenedor de 20 pies para ser transportada.
Para evitar el consumo de electricidad y garantizar su autonomía y libre disposición en el espacio, cada módulo lleva incorporados paneles fotovoltaícos para su iluminación nocturna.
Se trata de transmitir al  visitante el valor del diseño descomponiendo los objetos expuestos.
Al despiezarlos, no sólo se pone en valor el diseño de dichos objetos, entendido desde un punto de vista estético, sino que se revelan las piezas y los detalles que los componen, dotando al proceso industrial de un carácter artesano, visto como un proceso que parte de lo humano.

--------------------

Design a traveling exhibition, by repeating a single folding module, which cries out the word DISEINUA, as if it were a 'Road sign'.
‘Diseinuaren Artisauak’ has been promoted by Habic and has participated in the 2021 Euskadi International Architecture Biennale, Mugak/.
The modules are foldable and self-supporting, and the entire exhibition can be stored in a 20-foot container to be transported.
To avoid electricity consumption and guarantee its autonomy and free arrangement in the space, each module has photovoltaic panels incorporated for its night lighting. The aim is to convey to the visitor the value of design by breaking down the exhibits.
By cutting them apart, not only is the design of these objects valued, understood from an aesthetic point of view, but also the pieces and details that compose them are revealed, giving the industrial process an artisan character, seen as a process that begins in the human.
Arquitectura efímera, Diseño expositivo
Cliente: Habic
Año: 2021