Plazan berez sortzen den baso geometrikoa. Gizakiaren ondorengo hondamendi bat, forma organiko bat hazten duena, modu pluralago batean bizitzeko, partekatzeko eta behatzeko gonbita egiten duena.
Modulu tridimentsional bakar batetik abiatuta, azalera aldakorra eta beti desberdina hazten da, espazio publikoaren inguruko xedapen amaigabeak ahalbidetzeko.

--------------------


Un bosque geométrico que brota de forma espontánea en la plaza. Una ruina posthumana en la que crece una forma orgánica que invita a habitar, compartir, observar de una forma más plural.
A partir de un único módulo tridimensional, se genera un crecimiento de superficie variable y siempre diferente, de manera que permita infinitas disposiciones en torno al espacio público.


--------------------


A geometric forest that sprouts spontaneously in the square. A post-human ruin in which an organic form grows that invites to inhabit, share, observe in a more plural way.
From a single three-dimensional module, a variable and always different surface growth is generated, in a way that allows infinite layouts around the public space.

Concurso
Cliente: -
Año: 2019